Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2014

lovelight
lovelight
jak masz miękkie serce to obyś dupy nie miał szklanej
— Paluch
Reposted fromkatalama katalama viadobrebopolskie dobrebopolskie

February 04 2014

lovelight
Przebacz, nie jestem idealny,ale chociaż zabiorę Cię z sobą i nigdy nie zostawię.
— O.S.T.R.
Reposted frommnu mnu viadobrebopolskie dobrebopolskie
lovelight
1194 c064
~mojeniepokoje. pada trzeci dzień
lovelight
Proszę, nie zamykaj serca na miłość, bo to największy skarb.
— James Patterson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobrebopolskie dobrebopolskie
Chciałabym Cię jutro zobaczyć. Nawet jeśli trwałoby to tylko sekundę.
— (via dancing-with-butterfly)
lovelight
Nie powiem Ci, że nie mogę bez Ciebie żyć, bo mogę, ale nie chcę
Reposted fromxalchemic xalchemic viadobrebopolskie dobrebopolskie

February 01 2014

lovelight
Bluzgam na was wszystkich. Nie obchodzicie mnie, nic nie znaczycie, nie macie na mnie wpływu, macie bez wyrazu twarze i nijakie życia. Istniejecie poza mną. Nie nawracajcie mnie, lubię swoje życie, wulgarne, wyuzdane, krzykliwe, skrajne, skomplikowane, wadliwe. Przynajmniej mam pewność, że należy do mnie, mam własne zdanie i robię co uważam za stosowne. Nie podoba się, nie musicie w nim uczestniczyć. Jestem aspołeczna i jest mi z tym wspaniale, wasze opinie nie liczą się wcale.
— misiaczek95
Reposted frommisiaczek95 misiaczek95 viasmutnazupa smutnazupa
lovelight
Miłość, która ustaje czy zmniejsza swe natężenie, nie jest miłością, to tylko jej złudzenie.
— misiaczek95
Reposted frommisiaczek95 misiaczek95 viasmutnazupa smutnazupa
lovelight
Za często jestem pomiędzy uczuciami. Pomiędzy nienawiścią a namiętnością. Pomiędzy daniem Ci w ryj a przytuleniem się do Ciebie.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasmutnazupa smutnazupa
lovelight
Myślałam, że może kiedy przyjdziesz odszukam siebie, ale zanurzona w twoich dłoniach znalazłam tylko własną skórę. 
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasmutnazupa smutnazupa
lovelight
Ale mnie się nie kocha, nie trzeba, nie powinno się.  To zabronione, zakazane. Nie wolno mnie kochać, jetem zmienna, nieogarnięta, mało praktyczna, paranoiczna wulgarna i zagubiona. Choruję na nieumiejętność pogodzenia się ze światem i z samą sobą. Zbyt często zdarza mi się uciekać od problemów, od ludzi do swojego wymiaru świata. Nie wpuszczę tu nikogo, to jedyne miejsce, w którym jestem bezpieczna. Nie dopuszczę bliżej niż do naskórka. Nie należy mnie kochać, to byłby świadomy wyrok.
— misiaczek95
Reposted frommisiaczek95 misiaczek95 viasmutnazupa smutnazupa
Jestem dobry w wyobrażaniu sobie tego, co nie istnieje.
— Piotr Czerwiński “Międzynaród”
Reposted fromdeviate deviate viasmutnazupa smutnazupa
Gdy ostatni raz powiedziałaś Żegnaj
umarłem trochę w środku
I leżałem we łzach w łóżku całą noc
Sam bez ciebie obok
— Kodaline - All I want
Reposted fromdeviate deviate viasmutnazupa smutnazupa
lovelight
Sam nie wiem kim jestem w Twoich oczach,
Może wcale mnie w nich nie ma
I spokojnie śnisz po nocach
Reposted fromkikkeer kikkeer viasmutnazupa smutnazupa
4826 1a59 500
Reposted fromdeviate deviate viasmutnazupa smutnazupa
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący pokochałem.
— Mariusz Ziomecki
Reposted fromdeviate deviate viasmutnazupa smutnazupa
lovelight
lovelight
ale mógłbyś tu być... i pisząc to nie wiem, o którego ciebie mi chodzi.
— pijane myśli z nocy
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
lovelight
5085 a1c0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl